653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Treball col·laboratiu

  • Competències personals requerides per a un treball col·laboratiu de qualitat.
  • Competències organitzacionals.
  • Eines col·laboratives digitals (paquets ofimàtics en línia, sistemes wikis, pads, repositoris, eines de gestió col·laborativa).
  • Disseny col·laboratiu a partir de metodologies i tècniques de “design thinking”.​​

Els processos formatius i/o de consultoria dotaran els participants i les organitzacions d’eines que els permetran millorar les seves competències per al desenvolupament d’un treball col·laboratiu de qualitat. Amb metodologies participatives basades en les experiències i casos reals aportats pels participants, els processos estaran orientats a augmentar el coneixement teòric vinculat, a millorar les aptituds (habilitats) personals i organitzacionals i a prendre consciència de la importància de les actituds.