653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Planificació estratègica

  • Missió, visió i valors.
  • Propòsit de l’organització vinculat a realitat social (responsabilitat social corporativa).
  • Diagnosi (auditoria d’autoavaluació) de la situació actual.
  • Objectius, plans d’acció i projectes.
  • Seguiment i indicadors.
  • Avaluació.

L’objectiu de la consultoria i/o formació serà contribuir a que l’organització avanci en la concreció de la seva visió estratègica a mig i llarg termini, de manera participativa (el consultor actuarà també com a facilitador de processos de reflexió compartida), procurant promoure la creativitat per a la generació d’idees divergents i posant l’estratègia com a eix de la convergència d’aquestes cap a objectius, plans d’acció i projectes específics.