653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Consultoria i coaching de vendes

  • Fases tècniques del procés de venda.
  • Postvenda.
  • Eines de suport.
  • Argumentaris.
  • Competències personals bàsiques requerides.

Des de la pràctica quotidiana, els processos de consultoria i/o coaching estaran orientats a revisar i millorar cadascuna de les fases tècniques del procés de venda, incloent la postvenda com a part del procés de vendes futures. En aquest sentit, des de la perspectiva de l’organització, analitzarem les eines posades a disposició de les persones amb responsabilitats de venda i proposarem les millores que considerem adients (argumentaris tant per a la posada en valor del producte o servei com per al procés de rebatre les objeccions del client, aplicació de gestió de clients -CRM o similar-, etc.)

A més, incidirem en algunes competències transversals imprescindibles per a una venda de qualitat: comunicació interpersonal, assertivitat i escolta activa, entre d’altres.