653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Gestió i lideratge d’equips

Com organitzar i potenciar les teves competències i/o les de la teva organització?
En temes relacionats amb la gestió i el lideratge d’equips i persones:

  • Estructura organitzativa.
  • Funcionament quotidià.
  • Dinàmiques de reunions.
  • Rols dels membres.
  • Cultura de l’organització.
  • Treballar amb persones. Dirigir / gestionar persones.
  • Feedback, objectius, progrés, reptes.
  • Estils de direcció i competències requerides. Direcció per valors.
  • Estils de lideratge i competències associades. Lideratges transformacional i col·laboratiu.

La consultoria i/o els processos formatius estaran orientats a millorar les capacitats personals i organitzacionals per al treball en equip i col·laboratiu, procurant influir en aspectes com la motivació, el compromís, el reconeixement, la cohesió, etc.