653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Gestió de projectes

  • Generació d’idees mitjançant tècniques de creativitat.
  • Selecció de projectes en base a l’estratègia de l’organització.
  • Especificació de projectes.
  • Planificació de les fases d’execució.
  • Execució i seguiment dels projectes (indicadors de seguiment del pla inicial).
  • Tancament i anàlisi de desviaments. ​

L’objectiu serà millorar la qualitat de la gestió dels projectes de l’organització, posant èmfasi en les fases que es considerin més rellevants en cada cas. Es podrà treballar a nivell tècnic detallat cadascuna de les fases del projecte (millora d’eficiència). A nivell general, serà imprescindible ubicar el “project management” dins del procés de planificació estratègica de l’organització.