653 331 668
contacte@francisco-esteban.com

Blog

¿Te sientes preparado/a para trabajar colaborativamente?

(lectura estimada 7 min). “Por lo que atañe a las personas, asumiendo que ya sepan y puedan hacerlo, la clave para mejorar su efectividad colectiva es que quieran mejorarla. En este sentido, la motivación intrínseca arroja unos resultados incomparablemente superiores a la extrínseca (siempre hablando de trabajo del conocimiento).” [1] Suele ser habitual, cuando se habla…
Read more

Claves para ser un líder consciente

Article a El País Setmanal, per Borja Vilaseca. Es pot aprendre a ser líder cursant un MBA? Sobre el desenvolupament del lideratge. Sobre les característiques dels caps autoritaris vs les dels líders conscients.

La importància del reconeixement en la gestió d’equips

Vídeo de l’Àlex Rovira (7 minuts). Sobre els signes de reconeixement extern necessaris per al nostre desenvolupament professional. Sobre la importància del reconeixement i de l’atenció en les dinàmiques de treball en equip. Sobre possibles respostes a comportaments professionals catalogats com a “tòxics”.

Directius molt tòxics!

Article a El País – Economia. Sobre els líders i els caps que esdevenen tòxics per a les seves organitzacions. “Les persones no marxen de les empreses, marxen dels caps”. Revolució liderada pels mil·lènials?

Para que un alumno preste atención, no basta con exigirle que lo haga

Article a El País – Formación. Sobre el necessari canvi de paradigma en els processos d’aprenentatge a partir d’elements vinculats a la neuroeducació. Cal canviar el format de les classes de 50 minuts? Com fomentar un aprenentatge més efectiu? Promovent l’atenció, la curiositat, la motivació, l’emoció?

Millor empresa per treballar 2016 prescindeix de caps

Article a El País – Economia. Sobre la relació entre responsabilitat i confiança atorgada a les persones i compromís / retorn de valor a l’empresa. Sobre la relació entre llibertat – responsabilitat – productivitat. Per plantejar-nos moltes preguntes sobre el clàssic “management” de les empreses i organitzacions.

Organitzacions duals: innovació i resultats (José Cabrera)

Post al blog de José Cabrera. Sobre les organitzacions duals: una organització, dos models de gestió. Innovació i resultats. Explotació i exploració. Jerarquia i redarquia. Sobre organitzacions formals i comunitats emergents. Sobre el nou lideratge requerit per a la innovació col·lectiva.  

Les cooperatives de consum o com educar-nos en el quotidià

(lectura estimada 5 min).  És força usual, quan parlem de les cooperatives de consum ecològic, que posem l’accent en les característiques dels productes i del seu entorn de producció i distribució. Tractem a continuació d’aportar altres reflexions, des de la perspectiva de l’educació informal, que creiem poden enriquir el necessari debat sobre la importància real…
Read more